Styrelseledamöter i GP3

Ordförande
Patrik Mesterton, Slipvägen
email: patrik.mesterton@bonniernews.se

Caroline Zeilon, Trossvägen 1
e-mail:
Ewa Ekdahl, Trossvägen 9
Maria von Essen, Trossvägen 9
Patrik Mesterton, Trossvägen 1
Magnus Bogren, Södra Kungsvägen 340


Suppleanter:
Yvonne Treslow, Trossvägen 1
Catharina Jansson, Trossvägen 3
Marika Skärvik, Trossvägen 5
Jenny Olsson, Trossvägen 5

Vad gäller din fråga?
Kontakta följande personer gällande:
Garageplats - Maria von Essen
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx