Medlemsinformation nr 5 Augusti 2019

Renovering av trädäck på Södra Hamnpromenaden
Renovering av trädäcket längs Södra Hamnpromenaden, entreprenör Hamnab, har nu
påbörjats och kommer att slutföras den 29 november, för etapp 1. Del 2 påbörjas när
etapp 1 är godkänd. Arbetet med etapp 2 beräknas vara klart senast vecka 21, i slutet av
maj månad 2020.
Projektledare för renoveringen är Björn Schelin, som är medlem i brf Gåshaga Pirar 4.
Kostnaden för vår förening blir totalt 576 594 kronor och kommer att fördelas med halva
beloppet på 2019 och andra halvan på år 2020. Vi kommer att finansiera reparationen med brf:s egna likviditetsöverskott, detta innebär att våra avgifter inte kommer att påverkas.

Trädäcket på Norra Hamnpromenaden
När det gäller trädäcket på Norra Hamnpromenaden har GA1 en pågående process mot
Skanska. GA1:s advokat har lämnat in de slutliga handlingarna till tingsrätten och Skanska kommer att göra detsamma i slutet av sommaren. Därefter är det klart för domstolsförhandlingar, om inte uppgörelse kan fattas.

Fasadrenoveringen för Norra Hamnpromenaden
I somras påbörjades en fasadrenovering för tre hus på Norra Hamnpromenaden (Norra
Hamnpromenaden 1, 7 och 9) samt en del takarbeten på samtliga hus. Detta kommer att medföra att Norra Hamnpromenaden blir en byggarbetsplats fram till den 20 december i år.

Ren tvättstuga
För att vi alla ska trivas i tvättstugan är det viktigt att du städar efter dig, tömmer filtret tilltorktumlaren, torkar av alla maskiner samt dammsuger och skurar golvet.
Låna inte ut nyckeln till tvättstugan
Låna inte ut din tvättid till personer som inte bor i föreningen. Tvättstugan är till för de
boende som tillhör brf Gåshaga Pirar 3.

Om du ser att våra blommor behöver vatten
Vi behöver hjälpas åt att vattna blommorna som är placerade utanför portarna. Vattenkran finns under den längsgående balkongen. Om det skulle saknas vattenkanna i din port, maila föreningens e-post, som är gashagapirar3@gmail.com

Nyinflyttade
Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår förening:
• Trossvägen 1 - Christian Bergqvist
• Trossvägen 5 - Gun och Björn Eklund
• Trossvägen 9 - Agneta och Seth Zetterström

Bäver på badön
Under sommaren har vi haft besök av en bäver på badön. Bävern som gnagt av ett
antal lövträd på badön, har sitt boende någonstans längre in i Kyrkviken.
Viltvårdsgruppen, på Lidingö, fick inte tillstånd från Naturvårdsverket att avliva bävern.

2019-09-22
Byte av portkoder
Vi påminner om att det är dags för byte av portkoder 4 oktober
Läs hela inlägget »