Välkommen till Gåshaga Pirar 3

Aktuell medlemsinfo

Renovering av trädäck på Södra Hamnpromenaden
Renovering av trädäcket längs Södra Hamnpromenaden, entreprenör Hamnab, har nu
påbörjats och kommer att slutföras den 29 november, för etapp 1. Del 2 påbörjas när
etapp 1 är godkänd. Arbetet med etapp 2 beräknas vara klart senast vecka 21, i slutet av
maj månad 2020. Läs mer

Fasadrenoveringen för Norra Hamnpromenaden
I somras påbörjades en fasadrenovering för tre hus på Norra Hamnpromenaden (Norra
Hamnpromenaden 1, 7 och 9) samt en del takarbeten på samtliga hus. Detta kommer att medföra att Norra Hamnpromenaden blir en byggarbetsplats fram till den 20 december i år.

Nyinflyttade
Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår förening:
• Trossvägen 1 - Christian Bergqvist
• Trossvägen 5 - Gun och Björn Eklund
• Trossvägen 9 - Agneta och Seth Zetterström

Byte av portkod

Påminner om att vi byter portkoder
4 oktober! Läs mer